Recenzenci

Nazwiska recenzentów i recenzentek współpracujących z „Rocznikiem Pedagogicznym” są publikowane na stronie internetowej czasopisma oraz w każdym jego drukowanym numerze. Aktualnie z czasopismem współpracują:

–  dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku;

–  dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski;

–  prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział w Cieszynie);

–  prof. dr hab. Tomasz Gmerek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

–  dr hab. Agnieszka Konieczna, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

–  prof. dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

–  dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański;

–  prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Uniwersytet Warszawski;

–  dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski;

–  prof. dr hab. Eugenia Potulicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

–  prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

–  dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki;

–  dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW, Uniwersytet Warszawski.