Redaktorzy tematyczni

Doc. Dr. Ana Sofia Antunes das Neves, Instituto Universitário da Maia (pedagogika społeczna)

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński (pedagogika szkoły wyższej)

Assist prof. doc. dr. sc. Slaven Gašparović, University of Zagreb (pedagogika środowiskowa, pedagogika miejsca)

PhD, Dr. Orit Haller – Hayon, The Open University of Israel, Higher Studies (pedagogika pracy, edukacja międzykulturowa) 

Brigita Janiūnaitė, Kaunas University of Technology (innowacje w edukacji)

Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański (dydaktyka, pedagogika wczesnej edukacji)

Prof. dr hab. dr h.c. multi Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (kształcenie zawodowe)

Prof. h.c. Dr. phil Marina Metz, Die Evangelische Hochschule Darmstadt (EHD ) (pedagogika społeczna, pedagogika środowiskowa)

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku (edukacja międzykulturowa)

Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (polityka oświatowa)

Prof. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Śliwerski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Łódzki  (teoria wychowania)