Członkowie Komitetu Redakcyjnego

prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

Assistant Professor Slaven Gašparović

dr Orit Haller-Hayon

prof. Brigita Janiūnaitė

prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska

prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński

prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki

Prof. h. c. Dr. phil.Marina Metz

doc. Ana Sofia Antunes das Neves

prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

prof. dr hab. inż. Marian Nowak

prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

Prof. em. Dr. Hein Retter

prof. PhDr. Karel Rýdl

Professor (Associate) emeritus Piotr Szybek

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski