Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelna:

prof. dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca Redaktor Naczelnej:

prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz Redakcji:

dr Mateusz Marciniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członek Komitetu Redakcyjnego:

mgr Maciej Zychowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu