Zasady etyki

Redakcja Rocznika Pedagogicznego od ponad 30 lat dba o wysoką jakość publikowanych tekstów współpracując tylko z rzetelnymi autorami. Prosimy zatem nadal o:

  • podawanie informacji o miejscu zatrudnienia,
  • wymienianie wszystkich współautorów,
  • podawanie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itp. – np. informacja o promotorze pracy doktorskiej, numer, tytuł, kierownik grantu, źródło finansowania projektu badawczego).

Za treść powyższych informacji odpowiada autor.